Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE
ORGANY
SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.
SKŁAD ZARZĄDU

Przemysław Stefaniak - Prezes Zarządu
Marek Mikołajczyk - Z-ca Prezesa Zarządu
Iwona Szymańska - Członek Zarządu


CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2019/2022

 1. Firlik Jan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Apon-Węgrzynowska Agnieszka – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Janiak Romuald - Zastępca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 4. Kornatowski Mirosław – Zastępca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej
 5. Łysakowski Mirosław – Zastępca Przewodniczącego
 6. Aleksandrowicz Maria – Członek Rady Nadzorczej
 7. Fabiś Jerzy – Członek Rady Nadzorczej
 8. Forbister Joanna – Członek Rady Nadzorczej
 9. Kornatowski Przemysław - Członek Rady Nadzorczej
 10. Pietrzak Marian – Członek Rady Nadzorczej
 11. Ryszard Reich – Członek Rady Nadzorczej
 12. Tyrakowski Tomasz – Członek Rady Nadzorczej
 13. Wierucka Beata – Członek Rady Nadzorczej
 14. Witkowski Leszek - Członek Rady Nadzorczej


RADA OSIEDLA JEŻYCE

 1. Firlik Jan - Przewodniczący
 2. Kasołka Lucyna - Zastępca Przewodniczącego
 3. Kulas Wojciech - Zastępca Przewodniczącego
 4. Owczarska Anna - Sekretarz
 5. Bauza Jacek
 6. Barczak - Ratajczak Krystyna
 7. Bosek Mirosław
 8. Filipiak Bernard
 9. Kornatowski Przemysław
 10. Lipka Roman
 11. Mrozek Svetlana
 12. Bydłowska Janina


RADA OSIEDLA SŁOWIAŃSKIE

 1. Bartkowiak Ferdynand - Przewodniczący
 2. Pomietlak Sławomir - Zastępca Przewodniczącego
 3. Rybarczyk Adam - Zastępca Przewodniczącego
 4. Tokarski Zdzisław - Sekretarz
 5. Aleksandrowicz Maria
 6. Forbister Joanna
 7. Łysakowski Mirosław
 8. Mierzwa Piotr
 9. Miński Andrzej
 10. Staszak Piotr
 11. Walenciak Irena
 12. Waraczyński Henryk

RADA OSIEDLA BONIN

 1. Fabiś Jerzy - Przewodniczący
 2. Górny Wiesław - Zastępca Przewodniczącego
 3. Sowińska Grażyna - Zastępca Przewodniczącego
 4. Gawłowicz Waldemar - Sekretarz
 5. Adamczyk Dorota
 6. Dudzic-Hancek Barbara
 7. Chudobiecki Jan
 8. Kaczmarek Zofia
 9. Kornatowski Mirosław
 10. Nowacki Paweł
 11. Pietrusiak Lesław
 12. Raciniewska Małgorzata
design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie