Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE
ORGANY
SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.
SKŁAD ZARZĄDU

Przemysław Stefaniak - Prezes Zarządu
Marek Mikołajczyk - Z-ca Prezesa Zarządu
Iwona Szymańska - Członek Zarządu


CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2016/2019

 1. Agnieszka Apon - Węgrzynowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Mirosław Kornatowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Jacek Bauza - Zastępca Przewodniczącej Rady i Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej
 4. Waldemar Gawłowicz – Członek Komisji Rewizyjnej
 5. Romuald Janiak – Członek Komisji Rewizyjnej
 6. Przemysław Kornatowski – Członek Komisji Eksploatacyjnej
 7. Piotr Mierzwa – Członek Komisji Eksploatacyjnej
 8. Wirgiliusz Mojzykiewicz – Zastępca Przewodniczącej Rady i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 9. Marian Pietrzak - Zastępca Przewodniczącej Rady i Przewodniczący Komisji Gruntowo – Termomodernizacyjnej
 10. Ryszard Reich – Członek Komisji Eksploatacyjnej
 11. Roman Siwecki – Członek Komisji Eksploatacyjnej
 12. Piotr Staszak – Członek Komisji Gruntowo – Termomodernizacyjnej
 13. Beata Wierucka – Członek Komisji Rewizyjnej
 14. Anisa Wierzbicka - Członek Komisji Gruntowo – Termomodernizacyjnej


RADA OSIEDLA JEŻYCE

 1. Firlik Jan - Przewodniczący
 2. Kulas Wojciech - Zastępca Przewodniczącego
 3. Kornatowski Przemysław - Zastępca Przewodniczącego
 4. Barczak - Ratajczak Krystyna
 5. Awtuszewska Halina
 6. Bosek Mirosław
 7. Bydłowska Janina
 8. Filipiak Bernard
 9. Kasołka Lucyna
 10. Lipka Roman
 11. Mrozek Svetlana
 12. Perz Tomasz


RADA OSIEDLA SŁOWIAŃSKIE

 1. Bartkowiak Ferdynand - Przewodniczący
 2. Pomietlak Sławomir - Zastępca Przewodniczącego
 3. Rybarczyk Adam - Zastępca Przewodniczącego
 4. Glapa Krzysztof
 5. Kubeczko Marian
 6. Łysakowski Mirosław
 7. Mierzwa Piotr
 8. Miński Andrzej
 9. Siwecki Roman
 10. Staszak Piotr
 11. Tokarski Zdzisław
 12. Waraczyński Henryk

RADA OSIEDLA BONIN

 1. Fabiś Jerzy - Przewodniczący
 2. Górny Wiesław - Zastępca Przewodniczącego
 3. Sowińska Grażyna - Zastępca Przewodniczącego
 4. Gawłowicz Waldemar - Sekretarz
 5. Adamczyk Dorota
 6. Belau Edyta
 7. Chudobiecki Jan
 8. Garniewicz Halina
 9. Kaczmarek Zofia
 10. Kornatowski Mirosław
 11. Pietrusiak Lesław
 12. Raciniewska Małgorzata
design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie